Jūs esat šeitSaraksts: 


    Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi


Pārskata/deklarācijas nosaukums

Nodokļa maksātājs

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš un konts

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

Fiziskā persona

Aprēķina EDS automātiski pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

 

Nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt precizējumu.

Valsts kase

LV91TREL1060000110000

 

Ne vēlāk kā 15.martā,

15. jūnijā,

15.augustā,

15.novembrī

Paziņojums par apgādībā esošajām personām

-

10 dienu laikā no dienas, kad iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem

X

Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

-

Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

X

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam

vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

X

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam

vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

X

Gada ienākumu deklarācija

Fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs

No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

 

Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

< 640 euro - 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

 

> 640 euro - trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16. augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam

Līdz nākamā mēneša 5.datumam

 

 

 

Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju

darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona)

Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

Līdz nākamā mēneša 15.datumam

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

Fiziskā persona

Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

 

Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

Fiziskā persona

Reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam

X

Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

Fiziskā persona

Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu

X

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai

Fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs

Līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam

X