Jūs esat šeitSaraksts: 

Akcīzes nodoklis


Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī.


Latvijā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli".


Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem. Tas arī dod valstij ieņēmumus, apliekot ar papildus patēriņa nodokli (papildus pievienotās vērtības nodoklim) preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos.


Tā kā akcīzes nodoklis, kā patēriņa nodoklis, Eiropas Savienības kopējā tirgū var būtiski ietekmēt konkurences apstākļus starp dalībvalstīm, tad Eiropas Savienībā ļoti strikti tiek reglamentēti nosacījumi akcīzes nodokļa piemērošanai trim preču grupām, tas ir: naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.


Akcīzes nodokļa harmonizācija ir attiecināta uz nodokļa minimālo likmju noteikšanu, apliekamo preču struktūras saskaņošanu, kā arī šo preču aprites un nodokļa maksāšanas kārtības saskaņošanu. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pieļauj, ka dalībvalstis var piemērot akcīzes nodokli arī citām precēm, Latvijā ar akcīzes nodokli fiskālu apsvērumu dēļ tiek aplikti arī bezalkoholiskie dzērieni un kafija.Nodokļa objekti


 • alkoholiskie dzērieni;

 • tabakas izstrādājumi;

 • naftas produkti;

 • dabasgāze (ar 01.07.2015., nodokli nepiemēroja no 01.09.2010. līdz 30.06.2011.);

 • bezalkoholiskie dzērieni un kafija;

 • elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums (ar 01.07.2016.).Akcīzes preču noliktava


Vieta, kur apstiprināts noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksājumu.Atliktā nodokļa maksāšana


Akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvadāšanu un citām darbībām saskaņā ar likumu.Nodrošinājuma veidi


Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanas kārtību, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.

Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

 • Vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;

 • Vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laika posmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.

Par nodrošinājumu var izmantot:

 • Drošības naudu;

 • Saistību izpildes apdrošināšanas polisi;

 • Kredītiestādes galvojumu.


Akcīzes preču marķēšana


Visi alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi tiek marķēti ar akcīzes nodokļa markām. Ar akcīzes nodokļa markām preces ir atļauts marķēt tikai akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā. Akcīzes nodokļa marku izsniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt akcīzes nodokļa marku saņēmējs ir importētājs, apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā, persona, kas ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs.


Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

 • Alkoholiskos dzērienus pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem;

 • Alu;

 • Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;

 • Bezalkaholiskos dzērienus un kafiju;

 • Tabakas lapas un karsējamo tabaku;

 • Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu.