Jūs esat šeitSaraksts: 

Par UIN deklarācijas iesniegšanas biežumu

Par UIN deklarācijas iesniegšanas biežumu

Mūsu uzņēmuma saimnieciskā darbība ir ar sezonālu raksturu (sabiedriskās ēdināšanas sfēras uzņēmums: vasaras kafejnīca) un ziemas periodos neveidojas ar nodokli apliekams objekts. Saskaņā ar izmaiņām likumdošanā, cik bieži turpmāk ir iesniedzamas ziņas VID par UIN un ar kādu regularitāti jāveic UIN maksājumi?

Autors:

Marija Rubcova
02.02.2018
323
Nodokļi
Nodokļa maksātājs, pamatojoties uz VID noteikto avansa maksājumu apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, katru mēnesi līdz 20. datumam iemaksā valsts budžetā UIN avansa maksājumu, ņemot par pamatu 1/12 daļu no aprēķinātā UIN, kurš (nepiemērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantā noteikto atlaidi), ir aprēķināts par 2016.gada taksācijas periodu.. (UIN likuma pārējas noteikumi 5.punkts) Nodokļa maksātājs patstāvīgi sagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju. Deklarācijā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.
Nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz...
Reģistrēties un kļūt par abonentu var BEZMAKSAS. Pievienojieties tagad!

Komentāri (0)