Jūs esat šeitSaraksts: 

Par kādiem “zemūdens akmeņiem” parasti mēdz aizmirst, ieviešot GDPR uzņēmumu grupā?

Par kādiem “zemūdens akmeņiem” parasti mēdz aizmirst, ieviešot GDPR uzņēmumu grupā?

Šī gada viens no aktuālākajiem jautājumiem ir GDPR datu regula. 

Komersantiem, organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, sākot ar šā gada 25.maiju, ir jāievēro un jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (“Regula”).Ieviešot datu regulu, uzņēmumi bieži vien palaiž garam dažādus aspektus, kurus ir ieteicams ņemt vērā, ne tikai lai ievērotu likumu, bet arī optimizētu savas darbības kvalitāti, tostarp uzņēmumu grupas ietvaros.

Lai nodrošinātu atbilstību Regulai, primāri organizācijai vai organizāciju grupai, kura uzglabā un ievāc datus,...

Reģistrēties un kļūt par abonentu var BEZMAKSAS. Pievienojieties tagad!

Komentāri (0)