Jūs esat šeitSaraksts: 

Faktiski notikušu darījumu pierādīšanas problemātika strīdos ar VID

Faktiski notikušu darījumu pierādīšanas problemātika strīdos ar VID

Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai paredz, ka preces ir iegādātas un pakalpojumi ir saņemti ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē. Šiem darījumiem ir jābūt atspoguļotiem grāmatvedībā, kur attiecīgi grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

Būtisks ir fakts, ka attaisnojuma dokumentiem ir jāatbilst faktiski notikušam darījumam un jāsniedz patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga informācija par darījuma apstākļiem.

Nodokļu rēķinā ir norādāms vismaz rēķina izrakstīšanas datums, numurs, preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese, preces vai pakalpojuma cena, piemērotā nodokļa likme. Taču praksē formāla normatīvo aktu ievērošana, t.sk. normatīvo aktu ievērošana attiecībā uz dokumentu noformēšanu pats par sevi nenozīmēs, ka nodokļu maksātāji būs tiesīgi...

Reģistrēties un kļūt par abonentu var BEZMAKSAS. Pievienojieties tagad!

Komentāri (0)