Jūs esat šeitSaraksts: 

Nekavējoties jāatklāj SIA patiesie labuma guvēji

Nekavējoties jāatklāj SIA patiesie labuma guvēji

Ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti, sabiedrības darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izbeigta! 

Autors:

TAX.LV
28.02.2019
5532
Bizness

2017.gada 7.novembrī stājās spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas noteica juridiskajām personām atklāt to patiesos labuma guvējus Uzņēmumu reģistrā.

Likums iespēju nevērsties ar atsevišķu pieteikumu Uzņēmumu reģistrā paredzēja tikai izņēmuma gadījumos, proti, ja informācija par patiesajiem labuma guvējiem – vienmēr fiziskām personām, jau bija publiski pieejama citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu kontekstā.

Juridiskām personām, kurām likuma prasība ir obligāti izpildāma, aktivitāte ar informācijas iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā vērtējama kā apmierinoša. Kā izņēmums, īpaši neaktīvas, ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kurām dalībnieku sastāvā 100% ir ārvalsts uzņēmumi. Tieši šīs juridiskās personas tiek vērtētas ar augstu riska pakāpi izmantošanai noziedzīgiem nolūkiem[1], to apstiprina arī MONEYVAL novērtējuma ziņojums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā,   līdz ar to aicinām sabiedrības nekavējoties izpildīt tām ar likumu noteikto pienākumu – atklāt to patiesos labuma guvējus.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti, sabiedrības darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izbeigta! Tāpat brīdinām, ka informācijas par patiesajiem labuma guvējiem neesamība Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros var būt par pamatu stingrākām pārbaudēm klientu izpētes procesā no likuma subjektu – piemēram, banku, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu notāru u.c. pakalpojumu sniedzēju puses un pat būt par pamatu sadarbības atteikumam ar attiecīgo klientu!

Uzņēmumu reģistrs, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), apziņos kapitālsabiedrības, kurām nekavējoties jāatklāj informācija par to patieso labuma guvēju.

Laika periodā no 2019.gada 26.februāra līdz 2019.gada 1.martam kapitālsabiedrības, kuras tiek vērtētas ar augstu riska pakāpi izmantošanai noziedzīgiem nolūkiem, saņems elektronisku paziņojumu EDS no Uzņēmumu reģistra ar aicinājumu nekavējoties atklāt kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju. Situācijā, ja kapitālsabiedrībās neiesniegs informāciju pa patieso labuma guvēju, iestāde rīkosies atbilstoši normatīvajiem aktiem – līdz pat lēmumam par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.

Plašāka informācija par patiesajiem labuma guvējiem sabiedrībās ar ierobežotu atbildību pieejama Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv sadaļās par katru juridisko personu, piemēram, “Reģistrē” → “SIA” → “Izmaiņas” → “Patiesie labuma guvēji”.

 

Plašāka informācija par “Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

 
[1] Augstākā riska pakāpe atbilstoši Latvijas nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novērtēšanas ziņojuma 6.8. punkts. MONEYVAL 5. kārtas novērtējuma ziņojuma par Latvija 7. sadaļa.Komentāri (0)