Jūs esat šeitSaraksts: 

  • Sākums
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Sociālās iemaksas no autoratlīdzībām un pašnodarbinātā ziņojums – līdz 15. oktobrim
Sociālās iemaksas no autoratlīdzībām un pašnodarbinātā ziņojums – līdz 15. oktobrim

Sociālās iemaksas no autoratlīdzībām un pašnodarbinātā ziņojums – līdz 15. oktobrim

VID atgadina, ka autoratlīdzību saņēmējiem līdz šī gada 15. oktobrim jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

14.10.2018
971
Nodokļi

VID atgadina, ka autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās, ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un līdz šī gada 15. oktobrim jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

 

VSAOI pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz/pārsniedz minimālās algas apmēru (2018. gadā - 430 EUR):

        no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā (2018. gadā – 32,15%) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai.

 

VSAOI pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru:

        no šiem ienākumiem ir jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. Iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 euro.

 

Līdz ar to arī pašnodarbinātajiem, kas iepriekš nemaksāja VSAOI, jo ienākumi nepārsniedza minimālo iemaksu objektu, tagad jāveic 5% pensiju apdrošināšanas maksājums un reizi ceturksnī jāiesniedz „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka VSAOI”.

 

Autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem

        Jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam vispārējā apmērā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī sasniedz/pārsniedz minimālās algas apmēru.

        VSAOI, neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra, autoratlīdzības saņēmājam nav jāveic, ja autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir darba ņēmējs un viņa darba alga pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz/pārsniedz minimālās algas apmēru.

        Gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

     VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem, bet pirms izmaksas precizējot, vai autoratlīdzības saņēmējs nepieder kādai no zemāk minētajai grupai, kad obligātās iemaksas no autoratlīdzības ienākuma nav jāveic

·         persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju,

·         ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi),

·         ir noteikta I vai II grupas invaliditāte,

·         vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

Plašāka informācija par autoratlīdzību un par veicamajām obligātajām iemaksām pieejama VID mājaslapas sadaļā Privātpersonām/Autoratlīdzība un metodiskajā materiālā „Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām”.

 

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī un arī jāiesniedz VID „Ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī”, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtot pa pastu vai personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

 


Komentāri (0)