Jūs esat šeitSaraksts: 

  • Sākums
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Pasažieru pārvadājumu veicējiem būs jāveic VSAOI avansā
Pasažieru pārvadājumu veicējiem būs jāveic VSAOI avansā

Pasažieru pārvadājumu veicējiem būs jāveic VSAOI avansā

Katram pārvadātājam par katru viņa rīcībā esošo vieglo transportlīdzekli, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, avansā būs jāveic VSAOI - 130 euro apmērā ik mēnesi. To paredz 26. februārī Ministru Kabinetā (MK) apstiprinātie grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

27.02.2019
745
Nodokļi

Šobrīd likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka, ka pārvadātājs maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu 130 euro kalendāra mēnesī, uzskaitot to par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi.

Kā zināms kopš 2018. gada 1. marta “Autopārvadājumu likumā” ieviests jauns pasažieru komercpārvadājumu veids – pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili. Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt līdzvērtīgas prasības valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtībā, kā arī nodrošināt vienādu sociālo aizsardzību iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Šāds likuma regulējums vienlaikus palīdzēs ierobežot ēnu ekonomiku pasažieru komercpārvadājumu nozarē attiecībā uz darbaspēka izmaksām un mazinās konkurences kropļošanu, izmantojot darbaspēka nodokļu nemaksāšanas shēmas. 

Tāpat grozījumi likumā  nosaka, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu, kas netiks izmantots darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nosegšanai, pēc šā likuma 20.¹ panta otrajā daļā noteiktā termiņa beigām, Valsts ieņēmumu dienests (VID) mēneša laikā ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.

Attiecīgi tiks veikti  grozījumi arī  MK 2018. gada 6. marta noteikumos Nr.147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”, nosakot, ka VSIA Autotransporta direkcija izsniedz licences kartīti, ja veikts sociālās apdrošināšanas avansa maksājums.

Uzziņa (avots - VSIA  Autotransporta direkcija):
par Taksometru vadītāju reģistru un komersantu, kas veic pārvadājumus ar vieglo automobili, licencēšanu uz  29.01.2019.:
• 5200 vadītāji;
• 324 licences pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem;
• 302 licences kartītes komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem.

Komentāri (0)