Jūs esat šeitSaraksts: 

 • Sākums
 • >
 • Jaunumi
 • >
 • VSAOI no saņemtajām autoratlīdzībām jāveic līdz 15. janvārim
VSAOI no saņemtajām autoratlīdzībām jāveic līdz 15. janvārim

VSAOI no saņemtajām autoratlīdzībām jāveic līdz 15. janvārim

Autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. 

29.01.2016
43
Nodokļi

Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 360 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 30,58% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 360 eiro.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10. datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 360 eiro. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 360 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15%–40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu [1].

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t. i., 75 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 eiro un autors to saņem 2015. gada decembrī, tad līdz 2016.gada 10. janvārim autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2016.gada 15. janvārim jāveic obligātās iemaksas 30,58% apmērā no vismaz 360 eiro, t.i. 110,09 eiro apmērā.

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam un15. oktobrim. Tāpat reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
 • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)[2];
 • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Veidlapa „Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī” pieejama VID mājaslapas sadaļā „Veidlapas un iesniegumi” (4.veidlapa sadaļā „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”).

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus - autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (360 eiro apmērā vai vairāk) obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

 • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja;
 • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds;
 • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus informējam, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 360 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt sociālās iemaksas.


[1] Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā.

[2] Par EDS lietotāju var kļūt ikviens, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).


 

Komentāri (0)