Jūs esat šeitSaraksts: 

  • Sākums
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums  un nodokļa atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi

Ar 2016. gada 1. janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 175 eiro mēnesī.

03.02.2016
129
Nodokļi

Ar 2016. gada 1. janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 175 eiro mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja minimālais mēneša neapliekamais minimums 2016. gadā – 75 eiro;

Minimālo mēneša neapliekamo minimumu (2016. gadā – 75 eiro) piemēro gada laikā tajā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (VID EDS atzīmēts darba devējs).

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, ņemot vērā nodokļa maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:

  • minimālo mēneša neapliekamo minimumu (2016. gadā – 75 eiro);
  • maksimālo gada neapliekamo minimumu (2016. gadā – 1200 eiro);
  • gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2016. gadā – 4560 eiro);
  • gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu (2016. gadā – 12 000 eiro).

Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada laikā gūtos ar nodokli apliekamos ienākumus, izņemot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus un tos saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina un piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ja 2016. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar 4560 eiro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t. i., 1200 eiro.

Ja 2016. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no 4560 eiro līdz 12 000 eiro, pieaugot ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās.

Ja 2016. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedz 12 000 eiro, piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t. i., 75 eiro mēnesī jeb 900 eiro gadā.

Neapliekamo minimumu nepiemēro periodā, kad nodokļu maksātājs ir mikrouzņēmuma darbinieks, vai nodokļu maksātājiem, kuriem piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, vai periodā, kad nodokļu maksātājs ir citas personas apgādībā.

Ja diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, diferencēto neapliekamo minimumu nepilnam taksācijas gadam piemēro proporcionāli laika periodam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās. 


Komentāri (0)