Jūs esat šeitSaraksts: 

Publikācijas

| Publikāciju skaits - 5

E-darbnespējas lapa
E-darbnespējas lapa
Lai informētu darba devējus par elektronisko jeb e-darbnespējas lapu ap...
15.07.2018
0
Darba attiecības
Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas
Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, normāla darba laika ietvaros minimālā mēneš...
01.02.2016
0
Darba attiecības
Minimālā darba alga
Minimālā darba alga
Kāpēc bija nepieciešami grozījumi?
01.02.2016
0
Darba attiecības
Normu skaidrojums un piemēri saistībā ar minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu
Normu skaidrojums un piemēri saistībā ar minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu
1. Darba līguma noformēšana Pirmkārt, darba līgumā ir jānorāda vai darbi...
01.01.2016
0
Darba attiecības
Skaidras naudas darījumi
Skaidras naudas darījumi
Vai pastāv skaidrās naudas izmaksas ierobežojumi norēķina personām un ...
01.01.2016
0
Darba attiecības