Jūs esat šeitSaraksts: 

Profesiju standarti (amatu apraksti)

Profesijas kods Profesijas nosaukums Fails Izglītības tematiskās jomas
11xx xx– 14xx xx Uzņēmuma vadītājs Коммерческие знания и администрирование
1112 31 Sabiedrības pārvaldes vadītājs Komerczinības un administrēšana
1211 xx– 2423 xx Kvalitātes vadītājs Коммерческие знания и администрирование
1213 xx Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs Коммерческие знания и администрирование
1222 xx Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
1323 05 Būvdarbu vadītājs Arhitektūra un būvniecība
1323 07 Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs Arhitektūra un būvniecība
1324 39-40 Loģistikas struktūrvienības vadītājs Komerczinības un administrēšana
1330 09 Informācijas drošības vadītājs Informācijas un komunikāciju zinātnes
1342 06 Galvenā vecmāte Veselības aprūpe
21xx xx– 24xx xx Procesu kvalitātes vadības inženieris Коммерческие знания и администрирование
2120 02 Statistikas matemātiķis Mātemātika un statistika
2132 02 Agronoms Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
2132 10 Ciltslietu zootehniķis Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
2141 12 Kokapstrādes inženieris Ražošana un pārstrāde
2141 25 Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris Ražošana un pārstrāde
2142 05 Ēku būvinženieris Arhitektūra un būvniecība
2142 29 Transportbūvju būvinženieris Arhitektūra un būvniecība
2142 32 Būvniecības tāmju inženieris Arhitektūra un būvniecība
2142 35 Ilgtspējīgās būvniecības inženieris Arhitektūra un būvniecība
2143 01 Vides inženieris Vides aizsardzība
2143 02 Vides tehnologs Vides aizsardzība
2144 14 Mehānikas inženieris Inženierzinātnes un tehnoloģijas
2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris Inženierzinātnes un tehnoloģijas
2144 38 Mehatronikas inženieris Inženierzinātnes un tehnoloģijas
2144 43 Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris Inženierzinātne un tehnoloģijas
2145 10 Pārtikas un dzērienu tehnologs Ražošana un pārstrāde
2149 xx Mežsaimniecības inženieris Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
2149 27 Dzelzceļa transporta inženieris Transporta pakalpojumi